ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดขึ้นจากเซลล์ในต่อมลูกหมากโตผิดปกติขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นก้อนมะเร็ง และลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง เช่น ท่อปัสสาวะและ ยังกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง และกระจายไปบริเวณกระดูกตามส่วนต่างๆของร่างกาย การลุกลามจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง เช่น ภาวะ การอุดกั้นทางเดินปัสสาวะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ ซึ่งจะทำให้เกิดไตวายได้ ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากกระจายไปทั่วร่างกายในระยะสุดท้าย ก็จะทำให้เสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าถ้าบุคคลในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไปมากขึ้นรวมถึงชายที่นิยมรับประทาน อาหารที่มีไขมันสูง ก็จะจัดในกลุ่มผู้มีอาการเสี่ยง

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มแรกจะยังไม่พบอาการผิดปกติใดๆ แต่ถ้ามะเร็งเริ่มลุกลามจะมีอาการ ดังต่อไปนี้ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะลำบากต้องเบ่งปัสสาวะ มากขึ้น ปัสสาวะไม่พุ่ง เวลาปัสสาวะจะปวด อวัยวะเพศแข็งตัวยาก เวลาหลั่งเมื่อถึงจุดสุดยอดจะปวดมีเลือดในน้ำเชื้อหรือปัสสาวะ ปวดหลัง ปวดข้อ หรือมีกระดูกหักได้ง่าย บางรายอาจเป็นอัมพาต จากกระดูกสันหลังหักทับเส้นประสาทได้ นอกจากนั้นอาจมีการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ร่วมอยู่ด้วย

มะเร็งต่อมลูกหมากแบ่งอาการของโรคออกได้เป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 : มะเร็งต่อมลูกหมากยังมีขนาดเล็ก ยังไม่มีอาการใดๆ ปรากฏ
ระยะที่ 2 : มะเร็งโตมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏอาการ
ระยะที่ 3 : มะเร็งโตมาก และลุกลามออกนอกต่อมลูกหมากแต่ยังไม่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง หรือไปอวัยวะอื่นๆ ระยะนี้ผู้ป่วยเริ่มจะมีอาการปัสสาวะบ่อย
ปัสสาวะลำบาก
ระยะที่ 4 : มะเร็งลุกลาม ไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะอื่นๆ เช่น กระจายไปกระดูก ระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการ ปวดกระดูก น้ำหนักลด อ่อนเพลีย
และอาเป็นอัมพาตได้

การรักษา
ปัจจุบันมีการรักษาหลายวิธี ซึ่งจะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและอายุของผู้ป่วยก็มีผลในการตัดสิน ว่าจะใช้วิธีไหนรักษาถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์ ในระยะเริ่มต้นก็จะทำให้การรักษาได้ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก

1. การเฝ้ารอดูอาการ เหมาะสำหรับมะเร็งที่เริ่มเป็นและผู้ป่วยสูงอายุ หรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา
2. การผ่าตัด Prostatectomy เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการรักษามะเร็งในระยะเริ่มต้นซึ่งมีวิธีการทำผ่าตัดได้ 3 วิธี
   2.1 Radical retropubic prostatectomy แพทย์จะผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องโดยตัดเอาต่อมลูกหมากและต่อมน้ำเหลือง
   2.2 Radical perineal prostatectomy แพทย์ผ่าตัดผ่านทางผิวหนังบริเวณอัณฑะ และทวารหนัก โดยตัดต่อมลูกหมาก ่วนต่อมน้ำเหลืองต้องตัดออกโดยผ่านทางหน้าท้อง
   2.3 Laparoscopic prostatectomy การผ่าตัดส่องกล้องผ่านเข้าทางหน้าท้องทำให้ผู้ป่วยมีบาดแผลเล็กลง เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลลง และเจ็บปวดน้อย ในปัจจุบันมีการนำเอาลักษณะแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดด้วย เรียก Robotic prostatectomy
3. Radiation therapy การให้รังสีรักษาเป็นการให้ในกรณีที่มะเร็งนั้นก้อนขนาดเล็กหรือให้หลังจากผ่าตัดต่อมลูกหมากไปแล้วการให้รังสีรักษาอาจจะ ให้โดย การฉายแสงจากภายนอก หรือการฝังวัตถุอาบรังสีไว้ใกล้เนื้องอก Implant radiation หรือ Brachtherapy
4. Hormonal therapy เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากต้องใช้ฮอร์โมนในการเจริญเติบโตการให้ฮอร์โมนจะใช้ในกรณีที่มะเร็งได้แพร่กระจายแล้ว หรือเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำหลังจากการรักษา
5. Chemotherapy การให้เคมีบำบัดเป็นการฆ่าเซลล์มะเร็งโดยการให้สารเคมีซึ่งการรักษายังไม่ดีพอใช้ในกรณีที่โรคแพร่กระจายแล้ว
6. ใช้สารที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิหรือภูมิที่สร้างภายนอกเพื่อให้ภูมิต่อสู้กับเชื้อโรค
7. cryotherapy เป็นการรักษาใหม่โดยใช้เข็มสอดเข้าในต่อมลูกหมากแล้วฉีดสาร liquid nitrogen
เพื่อแช่แข็งมะเร็งต่อมลูกหมากใช้ในกรณีที่ไม่เหมาะในการผ่าตัดแต่ผลการรักษายังไม่ยืนยันว่าได้ผลดีและมีผลข้างเคียงของการรักษา


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700