ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
Sex กับคนวัยทอง ตอนที่ 1
ในปัจจุบันนี้คนแข็งแรงขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น คนวัยทองหญิงและชายที่เคยคิดแค่ว่าเป็นคนแก่ กลายเป็นเรื่องไม่จริงเสียแล้วต้องเรียกคนวัยทองนี้ว่า “คนกลางคน” Sex ในคนกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับคนวัยหนุ่มสาวแล้วมักจะไม่เหมือนกัน มันจะมาๆ หายๆ ไม่คงเส้นคงวา เนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายลดลงเป็นพักๆ

เวลานี้วงการแพทย์รู้ดีว่าฮอร์โมนเพศ (Extrogen หรือ Androgen) ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อสมองทุกส่วน ทั้งที่เกี่ยวกับความจำ ปัญญา และอารมณ์ ทั้งโดยทั่วไป และอารมณ์ทางเพศ ฮอร์โมนที่หดหายไปเป็นตัวชักนำหรือ Trigger ให้เกิดความชรา ดังนั้นการให้ฮอร์โมนเพิ่มหรือควรทำให้ฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้แก่ช้าลงและพลังทางกายและจิตดีขึ้น ้

ฮอร์โมนที่จะใช้ต้องเหมาะสม และมีข้อบ่งชี้ข้อห้ามชัดเจน จึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์

บทความโดย : ศ.นพ. พิชัย เจริญพาณิช
ศูนย์สูตินรีเวชเที่ยงคืน
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700