ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช...


            จากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ทำให้เกิดการพัฒนาในการผ่าตัดมากมาย เมื่อลองมองย้อนมาที่คนไข้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ความกังวลเรื่องอาการเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด รอยแผลเป็น หรือแม้แต่เรื่องการงานที่ทำ “การผ่าตัดส่องกล้อง” จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะตอบโจทย์ของผู้ป่วย การผ่าตัดส่องกล้อง เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัด แพทย์ผู้ผ่าตัดจะทำการผ่าตัดผ่านเครื่องมือขนาดเล็ก โดยการมองผ่านกล้องที่ส่งสัญญาณภาพมายังจอทีวี โดยที่แพทย์จะเปิดแผลเล็ด ขนาด 5 -10 มม. บริเวณสะดือเพื่อใส่กล้องผ่าตัดเข้าไปและใส่ลม (คาร์บอนไดออกไซด์) เข้าไปในท้องเพื่อทำให้เกิดช่องว่าง ให้ทำการผ่าตัดได้คล้ายกับการเป่าลูกโป่งจากนั้นแพทย์จะทำการเปิดแผลขนาด 5 มม. อีก 2-3 ตำแหน่งเพื่อใส่เครื่องมือผ่าตัด (ดังรูปที่แสดง)


            ในปัจจุบันเรานำการผ่าตัดผ่านกล้องมาใช้กับการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยามดลูกและรังไข่ ทั้งเนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri) โดยเฉพาะโรคเยื่อบุโพรงมกลูกเจริญผิดที่และช็อคโกแล็ตซีสต์ เนื่องจากภาพที่เราเห็นจากจอภาพรับสัญญาณนั้นจะมีกำลังขยายมากกว่าสายตาคนปกติได้ถึง 10 เท่า ตามหลักการรักษาจะทำให้แพทย์สามารถตัดเอาเนื้อส่วนที่เป็นรอยโรคออกได้มากกว่า เพื่อลดอัตราการกลับเป็นซ้ำของโรค , การตั้งครรภ์นอกมดลูก , เนื้องงอกหรือซีสต์ที่รังไข่เป็นต้น นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป้นมะเร็งในบางระยะก็สามารถทำการผ่าตัดผ่านกล้องได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะของโรคซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายๆไป

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700