ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล
Poungrat Thungtitigul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ตรวจสุขภาพ (Check-up)

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
- - - - - 13-16 น. -

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
   ทีมแพทย์ผู้ศูนย์ตรวจสุขภาพและทำประกันผู้เชี่ยวชาญ***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
นพ.ศุภชัย อินทวารี ตรวจสุขภาพ
นพ.กิติชัย กุมภลำ ตรวจสุขภาพ
นพ.ชัยรัก จิวางกูร ตรวจสุขภาพ
นพ.ยงยุทธ คงธนารัตน์ ตรวจสุขภาพ
พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล ตรวจสุขภาพ


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700