ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :นพ.ศุภชัย อินทวารี
Suphachai Intawaree, MD.

ประวัติการศึกษา
M.D.,LLB.,F.A.C.S.,F.I.C.S.,F.R.C.S (T),,Dip.Am.Board of General Surgery, Cert.Training in Cardiovascular Surgery (U.S.A.)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ตรวจสุขภาพ (Check-up)

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 9-15 น.  9-15 น.  9-15 น.  9-15 น.  9-15 น.  -  -

หมายเหตุ *  ทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพและทำประกันผู้เชี่ยวชาญ


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
นพ.ศุภชัย อินทวารี ตรวจสุขภาพ
นพ.กิติชัย กุมภลำ ตรวจสุขภาพ
นพ.ชัยรัก จิวางกูร ตรวจสุขภาพ
นพ.วิบูลย์ ไพโรจน์เจริญค้า ตรวจสุขภาพ
นพ.ยงยุทธ คงธนารัตน์ ตรวจสุขภาพและรังสีรักษาเคมีบำบัด
นพ.วิสุทธิ์ วุฒิพฤกษ์ ตรวจสุขภาพและรังสีรักษาเคมีบำบัด

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700