ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :น.พ.ยงยุทธ คงธนารัตน์
Yongyut Kongthanarat,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ตรวจสุขภาพและรังสีรักษาเคมีบำบัด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 -  -  -  -  -  8-12 น.  -

หมายเหตุ *  ทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพและทำประกันผู้เชี่ยวชาญ


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
นพ.ศุภชัย อินทวารี ตรวจสุขภาพ
นพ.กิติชัย กุมภลำ ตรวจสุขภาพ
นพ.ชัยรัก จิวางกูร ตรวจสุขภาพ
นพ.ยงยุทธ คงธนารัตน์ ตรวจสุขภาพ
พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล ตรวจสุขภาพ


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700