ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
        

  

 

 

 

 

 

 


 

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตร http://www.jintabutr.com/

 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook


  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พรศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
พญ.เอื้ออนงค์ ทองทับ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
นพ.จปรัฐ ปรีชาพานิช ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
นพ.สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
ผศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700