ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์ตรวจสุขภาพและทำประกัน

     ให้บริการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพนอกสถานที่แบบครบวงจร โดยมีโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้การตรวจสุขภาพจะเป็นการหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจมีผลร้ายต่อสุขภาพ ทำให้สามารถป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการเดินทางเข้ามารับบริการช่วงกลางคืนได้ด้วย

  
ตรวจสุขภาพประจำปี........ดีอย่างไร

"อโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ"

      คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต  ไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใด แต่หากมีโรคประจำตัวที่บั่นทอนการมีคุณภาพชีวิตที่เป็นสุขแล้ว ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ร่างกายของเราก็เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ที่ต้องการการดูเเลรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะต่างกันก็ตรงที่ร่างกาย เรามีระบบการรักษาและแก้ไขตัวเองเป็นการชั่วคราวที่ดีมากจนทำให้เราไม่รู้สึกถึงความผิดปกตินั้นจะปรากฏเมื่อโรค เป็นมากแล้ว จนไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ เช่น โรคมะเร็งเป็นต้น จนทำให้เราเข้าใจว่าโรคมะเร็งรักษาให้หายขาด ไม่ได้ ความจริงแล้วโรคมะเร็ง แทบทุกชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันหากเราตรวจพบ และให้การรักษาที่ถูกต้องเสียแต่เนิ่นๆ ความจริงเเล้วโรคที่พบบ่อยและอันตรายร้ายแรง เช่น โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ก็มีความคล้ายคลึงกับโรคมะเร็ง คือ ความผิดปกติจะปรากฏเมื่อโรคเป็นมากแล้ว นั่นหมายความว่ารักษาให่กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เเล้ว ยังผลให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ไม่ปกติสุข
     การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิต ทั้งนี้เพื่อค้นหาโรคร้ายที่อาจมีอยู่แต่ยังไม่ปรากฏ อาการเสียแต่เนิ่นๆ เช่นเดียวกับรถยนต์ราคาแพงคันใหม่ที่ต้องนำเข้าอู่ตรวจเช็คตั้งแต่เดือนแรกๆ ทั้งๆ ที่รถยนต์ได้ ผ่านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดีจากโรงงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งนี้เพือให้สามารถใช้รถคันนี้ได้หลายปี โดยไม่มีปัญหาแต่ร่างกายของเรามีค่ามากกว่ารถยนต์มากมายนัก อีกทั้งยังต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลานาน ถึง 70-80 ปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คและบำรุงรักษาเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวและ มีความสุข

บริการตรวจสุขภาพ
- การตรวจร่างกายทั่วไป (Physical Examination) 
- ตรวจวัดความดันโลหิต
- ตรวจลักษณะทั่วไปของอวัยวะต่างๆ
- เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count 
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Fasting Blood Sugar 
- ตรวจระดับไขมันในเลือด / Lipid profile (Cholesterol, Teiglyceride, HDL-C, LDL-C)
- ตรวจการทำงานของไต / Kidney Function (BUN, Creatinine) 
- ตรวจการทำงานของตับ / Liver Function (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphate) 
- ตรวจระดับกรดยูริค / Uric Acid (โรคเก๊าท์) 
- ตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ 
- การตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
- ตรวจหาพยาธิต่างๆ
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- ตรวจสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ และจังหวะการเต้นของหัวใจ
- การตรวจอัลตราซาวด์ในช่องท้องส่วนบน
- ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะที่สำคัญในช่องท้องส่วนบน

  
การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจสุขภาพ
4. ถ้ามีฟิล์มเก่ากรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
(* หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ )
5. โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

  ทีมแพทย์ผู้ศูนย์ตรวจสุขภาพและทำประกันผู้เชี่ยวชาญ***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
นพ.ศุภชัย อินทวารี ตรวจสุขภาพ
นพ.กิติชัย กุมภลำ ตรวจสุขภาพ
นพ.ชัยรัก จิวางกูร ตรวจสุขภาพ
นพ.วิบูลย์ ไพโรจน์เจริญค้า ตรวจสุขภาพ
นพ.ยงยุทธ คงธนารัตน์ ตรวจสุขภาพและรังสีรักษาเคมีบำบัด
นพ.วิสุทธิ์ วุฒิพฤกษ์ ตรวจสุขภาพและรังสีรักษาเคมีบำบัด


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
      โรงพยาบาลเจ้าพระยา
      113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700