ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง
ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอมอบก้าวแรกในการดูแลลูกน้อยของคุณ ผ่านบริการอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี ในด้าน
- การเลี้ยงดู การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- การให้อาหารเด็กในวัยต่างๆ
- การดูแลรักษาและบำบัดโรคต่างๆ
- การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ตามวัย เช่น ฉีดวัคซีน
ป้องกันวัณโรค (BCG) ในเด็กแรกเกิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B โรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ หัดเยอรมัน หัด คางทูม ไข้สมองอักเสบ และวัคซีนพิเศษ เช่น วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A เยื่อหุ้มสมองอักเสบ HIB ไข้หวัดใหญ่ และโรคอีสุกอีใส เป็นต้น

  คลินิกกุมารแพทย์

โรคหัวใจเด็ก
เนื่องจากมีเด็กเป็นโรคหัวใจปีละหลายพันรายส่วนมากจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอาจไม่มีอาการ ให้เห็นเมื่อแรกคลอด แต่จะแสดงอาการในไม่กี่เดือนต่อมา เช่น หอบ เหนื่อยเวลาดูดนมหรือร้องให้ หรือเขียว รพ. เจ้าพระยา มีทีมแพทย์โรคหัวใจเด็กที่พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคหัวใจเด็ก รวมทั้งการรักษาด้วยการ สวนหัวใจการผ่าตัดหัวใจ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ครบวงจร
รักษา - โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด- โรคหัวใจวายในเด็ก - โรคหัวใจในเด็กโต
ให้คำปรึกษาและรักษา
- โรคไตในเด็ก
- การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
- โรคไตอักเสบเฉียบพลัน หรือ เรื้อรัง
- โรคไตบวมเนโฟรติก (Nephrotic Syndrome)
- โรค SLE
- ความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเลือด ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น
คลินิกโรคผิวหนังในเด็ก
- ให้การดูแลผิวหนังในเด็กทั่วไป
- ให้การรักษาโรคผิวหนังต่างๆ เช่น โรคผื่นแพ้ โรคสะเก็ดเงิน โรคสิวในเด็กวัยรุ่น
คลินิกโรคภูมิแพ้ในเด็ก
- ดูแลและรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆ เช่น จามง่าย ไซนัสอักเสบบ่อย ผื่นลมพิษ
- สามารถทำการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ SKIN TEST เพื่อตรวจเช็คดูว่าเด็กแพ้อะไร และให้การรักษา
คลินิกกุมารแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อ พร้อให้คำปรึกษาในด้าน
- โรคเด็กตัวเตี้ย
- เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินวัย
- โรคอ้วนในเด็ก
- โรคเบาหวานในเด็ก
- โรคต่อมไทรอยด์
คลินิกโรคเลือดในเด็ก
- ให้คำแนะนำและรักษา เด็กซีดจากสาเหตุต่างๆ
- โรคธาลัสซีเมียในเด็ก
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว
คลินิกโรคระบบประสาท
- ดูแลรักษาผู้ป่วยลมชัก
- สมองอักเสบ
- เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
คลินิกโรคทางเดินหายใจในเด็ก
คลินิกโรคทางเดินอาหารในเด็ก
ลินิกโภชนาการและโรคอ้วนในเด็ก

 ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
นพ.นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ กุมารแพทย์ทั่วไป
พ.ญ.กรมิกา สรรพวิทยกุล กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.ปัญญา กล่อมฤทัย กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.กมล เผือกเพ็ชร กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ. มงคล ชาญวณิชตระกูล กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.ไกรสูรย์ ล้อมจันทร์สุข กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ.ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา กุมารแพทย์โรคโรคติดเชื้อ
พญ.พนิดา ฤทธิเดช กุมารแพทย์โรคทารกแรกเกิด
พญ.พรระวี เพลินธรรมคุณ กุมารแพทย์โรคหัวใจ
พญ.กนกนภัส ไชยรักษ์ กุมารแพทย์โรคหัวใจ
พญ.มุทิตา ช่างภิญโญ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ
พญ.ธนิกา บุญมาก กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ
นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ กุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา
รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ กุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา
  พญ.นันทิกา จรรยาพูน กุมารศัลยศาสตร์
พญ.ณัฐณิชา สุขสมานพันธ์ กุมารศัลยศาสตร์
นพ.ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
นพ.มนตรี ตู้จินดา กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
นพ.วรวิชญ์ เหลืองเวชการ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
พญ.นิภาศิริ วรปาณิ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
พญ.ประภาศิริ สิงห์วิจารณ์ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ กุมารแพทย์ด้านโรคผิวหนัง
พญ.ภารวี กตเวทิน กุมารแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์ กุมารแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
นพ.สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว กุมารแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์ กุมารแพทย์ด้านโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
พญ.ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล กุมารแพทย์ด้านโลหิตวิทยา
พญ.หัทยา ดำรงค์ผล กุมารแพทย์ด้านจิตวิทยาและวัยรุ่น
พญ.กมลวิสาข์ เตชะพูลผล กุมารแพทย์ด้านจิตวิทยาและวัยรุ่น
พญ.ปรารถนา สวัสดิสุธา กุมารแพทย์ด้านจิตวิทยาและวัยรุ่น


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700