ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์แพทย์แผนจีน
แพทย์ทางเลือกในการรักษาสุขภาพด้วยบริการครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ให้บริการรักษาโรคด้วยยาจีนแผนโบราณ การฝังเข็ม การนวดกดจุด การครอบถ้วยสุญญากาศ

 การแพทย์แผนจีนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
การแพทย์แผนจีนเป็นแพทย์ศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีประวัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณของจีนยาวนานกว่า 5 พันปี แพทย์ศาสตร์จีนเป็นศาสตร์และปรัชญาทางการแพทย์แขนงหนึ่งของโลกมีพื้นฐานของทฤษฎีและวิทยาศาสตร์เป็นที่ยึดถือเช่นเดียวกับ
แพทย์แผนปัจจุบันดังจะเห็นได้จากการมีระบบการศึกษาและการสอนทางการแพทย์อย่างเข้มงวด ตั้งแต่สมัยโบราณ

 การแพทย์แผนจีนมีลักษณะพิเศษอย่างไร
การแพทย์จีนมีลักษณะการรักษาที่โดดเด่นคือ การยึดหลักสุขภาพแบบองค์รวมและสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน ของผู้ป่วยแต่ละคน

 การฝังเข็ม ช่วยรักษาโรคได้อย่างไร
ตามตำราว่าด้วยเวชกรรมฝังเข็มของการแพทย์จีน มองว่าในร่างกายคนเรามีการดำรงอยู่ของเส้น จิวลั้งอันเป็นเส้นทางเดินของพลังในร่างกายที่ถูกนำ
มาอ้างอิงในการฝังเข็มคนเรามีเส้นหลักทับเส้นที่แผ่กระจายออกเป็นสาขาเหมือนรากไม้และเชื่อมโยงเป็นระบบ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจุดสำคัญใดๆของการฝังเข็ม จึงมีความสัมพันธ์กับทุกตำแหน่งของร่างกาย

 การใช้ยาสมุนไพรจีน
ยาสมุนไพรจีนส่วนใหญ่เป็นยาชนิดพืชเป็นที่ทราบกันว่ายาสมุนไพรจีนมีผลข้างเคียงน้อย แต่อย่างไรแพทย์จีนมีความเชี่ยวชาญย่อมรู้จักการใช้ยาอย่างเหมาะสม หากผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ที่เชื่อถือได้ย่อมมีการเสี่ยงด้านผลข้างเคียงที่เกิดจากยาสมุนไพรน้อยมาก

 การนวดกดจุด (ทุยนา)
การนวดมีผลดีในการบำบัดอาการปวดการยึดติดของกล้ามเนื้อไม่แข็งตัวและทำให้เลือดลมเดินสะดวกดี การนวดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา

 โรคที่รักษาด้วยแพทย์แผนจีน
สำหรับผู้ป่วยที่ประสบภาวะอัมพาตครึ่งซีก ควรได้รับการรักษาบำบัดแต่เนิ่นๆยิ่งเร็วเท่าใดยิ่งดี ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันและมีอาการคงที่ สามารถยับยั้งอาการของโรคได้แล้วถ้าได้รับการเสริมช่วยด้วยการฝังเข็ม ยิ่งเร็วเท่าไรก็จะให้สมรรถภาพของแขนและขาสามารถคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น

 ความเป็นมาของศูนย์แพทย์แผนจีนของโรงพยาบาลเจ้าพระยา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่ยอมรับการแพทย์แผนจีนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาด้วยภูมิปัญญาตะวันออกที่มีมากว่า 4-5 พันปี แพทย์แผนจีนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ จะมาประกอบอาชีพในประเทศไทยต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์และต้องได้รับใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยก่อน โรงพยาบาลเจ้าพระยา จึงได้รับแพทย์ที่คุณสมบัติดังกล่าวจากกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อมาปฏิบัติงานเป็นแพทย์ทางเลือกซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ผู้ป่วยที่มาใช้บริการส่วนมาก ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แพทย์แผนจีนโรงพยาบาลเจ้าพระยาเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เยื้องกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริการทางการแพทย์แผนจีน

  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700