ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง

ตา เป็นอวัยวะที่สำคัญทีสุดอีกส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ดังนั้นจึงต้อง ดูแลและถนอมดวงตาให้เป็นปกติและ ปลอดภัยอย่างดีที่สุดหากเกิดความผิดปกติและนำไปสู่การสูญเสียดวงตาก็ะจทำให้ท่านเผชิญ กับโลกที่มืดมิด
ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยา (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) พร้อมให้คำแนะนำและดูแลดวงตาของท่านตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีมากด้วยประสบการณ์บริการ-อย่างอบอุ่น และใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ เตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านวางใจและมั่นใจ การดูแลและรักษาตามมาตรฐานสากล

ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของเครื่องมือในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***

***หัวหน้าแผนกศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยา พญ.สุนทรี ตัณฑนันทน์***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พญ.สุนทรี ตัณฑนันทน์ จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทรี จักษุแพทย์ทั่วไป
นพ.นพคุณ ปัญญายิ่งยง จักษุแพทย์ทั่วไป
นพ.มงคล ธาดารติ จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.ชญาณี อิงคากุล จักษุแพทย์ทั่วไป
นพ.อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์ จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.สุชีรา ตติเวชกุล จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.วรินทร์ สมิทธิเมธินทร์ จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.อรวดี ธงอินเนตร จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.อิสรา เลิศจิรชัย จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.เอื้องนภา คงถาวร จักษุแพทย์ทั่วไป
น.พ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ จักษุแพทย์ด้านต้อกระจก
พญ.จิรภัส อนันตชัย จักษุแพทย์ด้านด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกต
นพ.เชาวรัช สมแก้ว จักษุแพทย์ด้านต้อหิน
พญ.ปิยวดี ชัยมงคลตระกูล จักษุแพทย์ด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา
พญ.คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ จักษุแพทย์ด้านกระจกตา
นพ.อดิศัย วราดิศัย จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พญ.สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พญ.พิริญา สุ่มสวัสดิ์ จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พ.ญ.มิงขวัญ ลำยองเสถียร จักษุแพทย์ด้านศัลยกรรมเบ้าตาและท่อน้ำตา


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700