ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์กระดูกและข้อ และโรคกระดูกสันหลังเที่ยงคืน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาเป็นศูนย์รักษาโรคผ่าตัดและการบาดเจ็บในเรื่องของกระดูกสันหลัง กระดูกและข้อในแบบต่างๆ มีทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่มีความชำนาญ ให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ มีการวางแผนการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก และถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดสามารถทำได้ทุกโรคทุกระดับ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งศูนย์โรคกระดูกสันหลังสามารถทำการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดให้กลับมามีความปกติมากที่สุดได้ รวมถึงการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการเดินทางเข้ามารับบริการช่วงกลางคืนได้ด้วย


 บริการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก
- หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท
- กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท
- กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุหรือจากโรคกระดูกพรุน
- กระดูกสันหลังคดหรือโก่ง
- ปวดหลังจากการทำงาน
- กระดูกสันหลังเสื่อม
- การติดเชื้อกระดูกสันหลัง
- เนื้องอกหรือมะเร็งกระดูกสันหลัง
- ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม
- ฉีดกระดูกสันหลังเทียม โดยไม่ต้องผ่าตัด
- ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังโดยการส่องกล้อง
- หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทแขน ปวดคอร้าวลงแขน ชาแขน แขนอ่อนแรง
- กระดูกสันหลังเสื่อม ทับเส้นประสาทขา ปวดเอวร้าวลงสะโพกและต้นขาเดินไกลไม่ได้จะปวดขาชาจนต้องพักสักครู่แล้วจึงเดินต่อไป
- มะเร็งกระดูกสันหลัง
- กระดูกสันหลังติดเชื้อวัณโรคหรือแบคทีเรียอื่น
- ผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วแต่ยังไม่หาย
- ปวดหลังหรือปวดคอเรื้อรัง
- ปวดหลังจากการทำงาน
ฯลฯ


  การฉีดกระดูกเทียม รักษาการปวดหลังโดยไม่ต้องผ่าตัด (VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY)
ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเจ้าพระยามีนวัตกรรมใหม่ที่ใช้รักษาหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม (ArtificiaDoisc Prosthesis)

หมอนรองกระดูกสันหลังมีหน้าที่เหมือนโช๊คอัพรถยนต์ เมื่อใช้งานนานเข้าจะเสื่อมสภาพหมดอายุ หรือการได้รับอุบัติเหตุทำให้หมอนรองกระดูกแตกหรือเคลื่อน

หมอนรองกระดูกสันหลังประกอบด้วยผนังเป็นไฟเบอร์ด้านนอกส่วนภายในจะเป็นน้ำเจล การที่มีผนังไฟเบอร์ที่สมบูรณ์และมีปริมาณน้ำเจลที่เหมาะสมทำให้โช๊คอัพทำงานได้เป็นปกติ

เมื่ออายุมากขึ้น ผนังไฟเบอร์จะมีรอยปริแตก น้ำที่อยู่ในหมอรองกระดูกสันหลังจะแห้ง ทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักหรือโช๊คอัพเสียไป
ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลัง นานๆ เข้ากระดูกสันหลังจะยุบ กระดูกงอกทับเส้นประสาท มีอาการปวดขา ชาขา หรือขาอ่อนแรงได้ การผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกออกไปทำให้กระดุกสันหลังขาดความแข็งแรง ผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดหลังและมีอาการทับเส้นประสาทได้อีก

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม แผลผ่าตัดบริเวณท้องน้อยขนาดเล็กเท่าแผลผ่าตัดใส้ติ่ง ผ่าเอาหมอนรองกระดูกที่เสียออกไปและแทนที่ด้วยหมอนรองกระดูกเทียมที่ประกอบด้วยโลหะอัลลอยด์และโพลี่เอธีลีน
ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางผู้ป่วยสามารถก้ม เงย และหมุนบิดตัวซ้ายขวาได้ โดยทั่วไปสามารถลุกยืน เดินได้ ภายใน 1-2 วันหลังผ่าตัด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติอย่างเร็วที่สุด

การฉีดกระดูกเทียม รักษาอาการปวดหลังโดยไม่ต้องผ่าตัด
เป็นการฉีดที่เรียกว่า PMMA (Polymethylmethacrylate) เข้าไปในกระดูกสันหลังที่ยุบในคนแก่ หรือในโรคมะเร็งกระดูกสันหลังหรือเนื้องอกกระดูกสันหลังบางชนิด

ในผู้สูงอายุที่ปวดหลังจากโรคกระดูกพรุน ร่วมกับมีกระดูกสันหลังยุบ กระดูกสันหลังจะโก่ง ผู้ป่วยจะมีความทุกข์ทรมาน ลุกนั่งหรือยืนลำบากโดยทั่วไปจะรักษาด้วยการพักผ่อน ให้ยา หรือใส่เสื้อเกราะรัดถ้าไม่หายก็ผ่าตัดดามเหล็ก แต่การผ่าตัดในผู้สูงอายุมีความเสี่ยงเนื่องจากผู้สูงอายุจะมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตวาย เป็นต้น

การฉีดกระดูกเทียมเป็นการรักษาโดยการไม่ผ่าตัด เมื่อฉีดยาชาเฉพาะที่แล้วผสมผงกระดูกเทียมกับสารละลายก็จะได้สารเหลวๆ คล้ายยาสีฟันฉีดเข้าไปในกระดูกสันหลังที่ยุบ โดยอาศัยเอกซเรย์พิเศษที่เรียกว่า ฟลูออโรสโคปี หลังฉีดไป 10-15 นาที กระดูกเทียมจะแข็งตัว ผู้ป่วยจะหายปวดทันที และสามารถ ยืน เดิน ได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง กลับบ้านได้ 1-2 วัน โดยทั่วไปถ้ากระดูกสันหลังยุบไม่มาก การฉีดกระดูกเทียมเข้าไปเรียกว่า Vertebroplasty ก็เพียงพอแต่ถ้ากระดูกสันหลังยุบตัวมากๆ หลังโก่งมากๆ ต้องใช้บอลลูนยืดกระดูกสันหลัง แล้วฉีดกระดูกเทียมเราเรียกว่า Kyphoplasty การฉีดกระดูกเทียมเป็นวิทยาการก้าวหน้า ในการรักษาโรคกระดูกสันหลังยุบในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวมากไม่เหมาะกับการผ่าตัดเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยหายเจ็บปวด หายหลังโก่งและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วที่สุด


  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


***หัวหน้าแผนกศูนย์กระดูกเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ทศพร ม่วงสวย ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ธีรยุทธ เดชมณีนิล ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศ.นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
รศ.นพ.เพาะพานิช วัชโรทยางกูร ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
รศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย สุนทราภา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.สุเมธ สุรัฐการดาวดี ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ลิขิต รักษ์พลเมือง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ภูมิบาล เวศย์พิริยะกุล ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.สุรินทร์ นัมคณิสรณ์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.วริทธิ วัชรปรีชาสกุล ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ธิปไตย ศรีสมบูรณ์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ณัฐพงศ์ หงษ์คู ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.กรกช ธรรมผ่องศรี ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.กิจชัย ลักษมีอรุโณทัย ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ. ประกิต เจียรนัยศิลาวงศ์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.รัฐวุฒิ รักษากุลเกียรติ ศัลยกรรมทางมือ จุลศัลยกรรมและประสาท
ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ ศัลยกรรมทางมือ จุลศัลยกรรมและประสาท
รศ.น.พ.จตุพร โชติกวณิชย์ กุมารแพทย์ศัลย์โรคกระดูกและข้อ


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700