Slide 1 jFlow Plus

โรงพยาบาลเจ้าพระยา-จินตบุตร พร้อมดูแล...และเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ทุกครอบครัว ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Slide 2 jFlow Plus

เราพร้อม...ดูแลท่านด้วยมาตรฐานระดับสากล

Slide 3 jFlow Plus

เครื่องมือEmbryoScope (EmbryoScope Time-lapse System) ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอัตราการตั้งครรภ์ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง

Slide 4 jFlow Plus

ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร ใส่ใจทุกรายละเอียด

Slide 5 jFlow Plus

ขอบคุณทุกท่าน...ที่วางใจ ให้เราเติมเต็มความสุมบูรณ์ของครอบครัว

 
 
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์แพทย์แผนไทย
เป็นการบำบัดโรคและการรวบรวมองค์ความรู้อย่างมีแบบแผน สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ทางด้านการนวด การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร โดยการใช้อาหาร พืชผักผลไม้ และสมุนไพรต่างๆ มาช่วยปรับสมดุลของร่างกาย เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย บำบัดอาการและโรคต่างๆ ในแต่ละฤดูกาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับการอบรมและรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

การแพทย์แผนไทย มีวิวัฒนาการมานาน มีหลักฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามยุคทองของการแพทย์แผนไทย ก็ต้องนับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พุทธศักราช ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒) ได้มีการจัดตั้งกรมหมอ และโรงพระโอสถ มีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โปรดให้รวบรวมตำรายา และฤาษีดัดตนไว้ตามศาลาราย ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันจนถึงปัจจุบัน สมกับเป็น โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย

 บริการ
นวดแผนไทย เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่ง โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการ ประกอบกับบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติของสถานที่ ทั้งนี้สามารถแบ่งรูปแบบการนวดได้เป็น

นวดผ่อนคลาย เป็นการนวดที่ถูกสุขลักษณะตามแบบฉบับของแผนไทยโบราณ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย และจิตใจ คือตั้งแต่ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลม คลายกล้ามเนื้อที่ตึงล้า รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย คลายเครียด เคล็ดขัดยอก ช่วยให้สุขภาพ กระปรี้กระเปร่า จิตใจผ่อนคลาย

นวดจับเส้น การนวดเพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุด หรือตามข้อต่อ การยึดติดของพังผืดของร่างกายให้ทุเลา

นวดน้ำมัน การนวดร่างกายโดยใช้น้ำมันที่สกัดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เช่น โจโจบา อัลมอนด์ พร้อมกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ช่วยให้สดชื่น คลายเครียดด้วยกลิ่นหอมเฉพาะทางที่ใช้ในการบำบัดอาการให้เบาบางลง เช่น อาการนอนไม่หลับ อาการเครียด หดหู่ นอกจากนี้น้ำมันบริสุทธิ์ยังช่วยบำรุงผิว และกระชับรูปร่างไม่ให้กล้ามเนื้อหย่อนยาน ช่วยสลายไขมันไม่ให้สะสมตามที่ต่างๆ ของร่างกาย และความร้อนของน้ำมันที่เกิดจากการนวดจะซึมซาบลึกเข้าไปผิวหนัง และกล้ามเนื้อช่วยให้รู้สึกเบาสบายตัว

นวดฝ่าเท้า / นวดเท้า เป็นการปรับสมดุลในร่างกาย เนื่องจากมีจุดสะท้อนของอวัยวะภายในร่างกายที่ฝ่าเท้า และเท้า การนวดฝ่าเท้า และเท้า จึงเป็นการช่วยให้ระบบการไหวเวียนไปยังอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีการขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์ ปรับสภาวะสมดุลของร่างกายทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น

นวดสปอร์ท การนวดคลายกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บเนื่องจากการออกกำลังกายหักโหมจนเกินไป ทำให้เกิดอาการเกร็ง


  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พญ. เอื้ออนงค์ ทองทับ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
ผศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
นพ. จปรัฐ ปรีชาพานิช ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700