ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

รักษ์พลังงาน ตอนลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน

โดย ช่างปั่น       

       ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้รถยนต์ ให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้จักรยานในการเดินทางในระยะทางสั้นๆเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนจากสภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน

     การปั่นจักรยานนอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานลดโลกร้อน ยังทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่เบิกบาน ถ้าปั่นกันเป็นกลุ่มหลายคนจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและถ้าหากเราปั่นจักรยานมาทำงานจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันได้อย่างต่ำถึงวันละ 100 บาทที่สำคัญหากพนักงานหันมาใช้จักรยานแทนการนำรถยนต์มาทำงานยังสามารถเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันพื้นที่จอดรถในโรงพยาบาลเหลือน้อยไม่เพียงพอสำหรับรถของผู้ที่มาใช้บริการแล้ว

     และถ้าหากผู้บริหาร ช่วยสนับสนุนให้พนักงานช่วยลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน ที่จัดเป็นประจำทุกเดือน ผมเชื่อว่า จะมีพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานลดโลกร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายคน และที่สำคัญท่านใดที่ปั่นจักรยานอยู่แล้วให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยน่ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน.....แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้านะคะ....
 
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700