ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

รักษ์พลังงาน ตอนภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน (2)

โดย ขุ่นพ่อ       

       จากฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ฉบับนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างไรบ้าง ?

     ผลที่ตามมาคือการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศที่รุนแรงมากขึ้นและถี่ขึ้นเรื่อยๆ เช่น การเกิดคลื่นอากาศร้อน ภาวะภัยแล้ง วาตภัย การละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกและบนยอดเขา อุทกภัย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และการเพิ่มความเป็นกรดของน้ำทะเล ในระดับที่เราไม่เคยประสบมาก่อน ในปีนี้พายุเฮอริเคน Patriciaในมหาสมุทรแปซิฟิคที่พัดเข้าประเทศเม็กซิโก ทำสถิติความเร็วลมสูงสุดใหม่ที่ 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำลายสถิติของซูปเปอร์ไต้ฝุ่น Haiyanที่พัดเข้าประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2013

     นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยี่MITพยากรณ์ว่าถ้าไม่มีการชะลอตัวของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนสิ้นศตวรรษนี้ พื้นที่บริเวณตะวันออกกลางทั้งหมดจะร้อนจัดจนมนุษย์ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่กลางแจ้งได้นานกว่า6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากผลการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศข้างต้น ความร้อนที่สูงขึ้นโดยตัวมันเองเริ่มมีผลกระทบทางตรงและทันทีกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในหลายพื้นที่ของตะวันออกกลางในบางเวลาแล้ว สงครามกลางเมืองในซีเรียที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้จนเกิดปัญหาผู้ลี้ภัยสงครามทะลักเข้าสู่ทวีปยุโรปจำนวนมาก ก็มีรากเหง้าจากปัญหาโลกร้อนที่ทำให้เกิดภาวะภัยแล้งติดต่อกันยาวนานในบริเวณกว้าง จนเกษตรกรในชนบทต้องอพยพไปหางานทำในเมืองใหญ่จำนวนมาก เกิดมีคนยากจนที่มีปัญหาปากท้องมากขึ้นจนเป็นวิกฤตทางการเมืองและสังคมกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลทำให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและISISเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

      ภาพพื้นที่ประสบภัยแล้งประเทศซีเรีย ค.ศ. 2010

     ทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพยนตร์ตัวอย่างของภาวะวิกฤตด้านอาหาร การขาดแคลนน้ำใช้ ความยากจน วิกฤตการเมืองและสังคม การอพยพของประชากรขนานใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่อื่นๆในอนาคต จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ ที่จะใช้วิถีชีวิตที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด (low personal carbon footprint) ซึ่งรวมไปถึงการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้โดยไม่ต้องรอผลการประชุมที่ไม่มีหลักประกันว่าจะสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

      “แม้ว่าการตัดสินใจที่ระดับตัวบุคคลอาจดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับแนวโน้มภัยคุกคามระดับโลก เมื่อคนนับพันล้านร่วมแรงร่วมใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน.....แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้านะคะ....
 
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700