ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

รักษ์พลังงาน ตอน โครงการอีสานเขียวสู่โลกสีเขียว

โดย ฐนวัฒน์      

       ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้มีโอกาสเดินทางไปภาคเหนือ ทำให้ได้เห็นถึงความแห้งแล้ง อากาศร้อนที่เกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภาคเหนือแต่เกิดขึ้นทั้งประเทศ สาเหตุหลักน่าจะมาจากการตัดไม้ทำลายป่า จึงทำให้นึกถึง “โครงการอีสานเขียว”

     โครงการอีสานเขียว เป็นโครงการน้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึง ปี 2533 เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ในการทำการเกษตร และแหล่งเก็บน้ำในจังหวัดทางภาคอีสาน เพื่อแก้ไขปัญหา ความแห้งแล้ง แผ่นดินแตกระแหง ความลำบาก ความยากจนข้นแค้น เริ่มได้รับการพลิกฟื้นให้ชุ่มชื้นจนกลายเป็นแผ่นดินที่เขียวชอุ่มโดยเริ่มต้นในปี พ.ศ.2530 ซึ่งพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.ได้น้อมนำกระแสพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ในการหาทางช่วยเหลือภาคอีสานอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการอีสานเขียว”

     จนถึงปี 2552 โลกได้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้นทำให้สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ภัยแล้ง น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต จนหลายๆประเทศให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนช่วยกันรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน จนเกิดโครงการ GREEN THE EARTH หรือ โลกสีเขียว

     ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี หลักๆก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ๆ รวมทั้งการปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาป่า และอื่นๆอีกมากมาย และที่สำคัญทุกคนควรร่วมมือช่วยส่งเสริมให้โครงการโลกสีเขียว ประสบความสำเร็จเหมือนกับ โครงการอีสานเขียว

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน.....แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้านะคะ....
 
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700