ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


The Whole 9 Months For New Mom 2014
โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับนิตยสารบันทึกคุณแม่ จัดโครงการ The Whole 9 Months For New Mom 2014 เพื่อให้ครอบครัวคุณแม่มือใหม่ได้เล็งเห็นคุณค่าของการพัฒนาครรภ์และเรียนรู้วิธีดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมกียรติ คูอมรพัฒนะ สูตินรีแพทย์ ร่วมบรรยายความรู้ในหัวข้อ “ก้าวแรกสู่ครรภ์คุณภาพ” นอกจากผู้ร่วมงานนี้จะได้ค้นหาทุกคำตอบของคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว ยังเต็มอิ่มไปกับการเรียนโยคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันอีกด้วย ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700