ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ไตวาย...ไม่ตายไว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดงานสัมมนาความรู้เนื่องในวันไตโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคด้วยตนเองโดยวิธีง่ายๆ กับคำว่า “ไตวาย ไม่ตายไว” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานทุกท่านจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่โดยวิทยากรมืออาชีพ คือ นพ.วุทธินันท์ สุขโต อายุรแพทย์โรคไต และ อ.ศรีสมัย วิบูลยานนท์ นักโภชนาการชำนาญการ พร้อมกันนี้ยังได้รับการตรวจสุขภาพฟรีมากมายไม่ว่าจะเป็น ตรวจวัดมวลกระดูก ตรวจความเข้มข้นและออกซิเจนในเลือด ตรวจปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ เป็นต้น ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700