ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“รพ.เจ้าพระยาจัดรดน้ำวันสงกรานต์”
พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการบริษัท และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.เจ้าพระยา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2557 โดยมี นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ นำทีมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีอันเป็นศิริมงคลยิ่งนี้ ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700