ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ภาพบรรยากาศสัมมนา "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยาก"
รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยาก” นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างดี ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700