ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาพร้อมรับทุกพัฒนาการลูกน้อย
ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์ และ นพ.นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ ผู้บริหารศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง รพ.เจ้าพระยา ให้เกียรตินำทีมกลุ่มผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต้อนรับ พญ.ณกุล วิจักขณา กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม ในโอกาสบรรยายความรู้เรื่องความเชื่อกับการเลี้ยงลูก โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700