ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาตอบโจทย์กระดูกสันหลังคด ในวันกระดูกสันหลังคดโลก
ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ผอ.ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและศูนย์โรคกระดูกและข้อเที่ยงคืน รพ.เจ้าพระยา จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับความสำคัญของภาวะกระดูกสันหลังคด ซึ่งมี รศ.นพ.จตุพร โชติกวณิชย์ ศัลยแพทย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อในเด็ก ร่วมบรรยายให้ความรู้ ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นพ.วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์ ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์ และ นพ.ทศพร ม่วงสวย พร้อมทีมงานฝ่ายการพยาบาลร่วมเปิดงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700