ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


เจ้าพระยา-จินตบุตรเดินหน้าช่วยแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยาก
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร นำโดย รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ และ พ.ญ.เอื้ออนงค์ ทองทับ ยังคงเดินหน้าจัดสัมมนาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในหัวข้อ “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยาก” โดยมี น.พ.วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้เกียรติเปิดงาน และในครั้งนี้ก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700