ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาแนะวิธีป้องกันตับอักเสบ
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.เจ้าพระยา เปิดงานจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเนื่องในวันโรคตับอักเสบโลก โดยมี รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บรรยายในหัวข้อ “หยุดตับอักเสบ..ไวรัสวายร้าย” แนะนำวิธีการป้องกันและดูแลรักษาโรคตับอักเสบ พร้อมตอบทุกปัญหาทั้งโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700