ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ทีม CPR รพ.เจ้าพระยาจัดเต็มให้คลับวีฟิตเนส
ทีม CPR โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้เดินหน้าสานต่อโครงการสอนฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าของคลับวีฟิตเนสทุกสาขา จนมาถึงสาขาสุดท้ายก็ยังคงจัดเต็มกับความรู้แบบไม่หวงวิชาของผู้สอน ท่ามกลางความสนุกสนานและเพลิดเพลินของผู้เรียนมากมาย ณ ห้างเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่นเกล้า
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700