ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาสนับสนุนงานจัดเก็บมูลฝอย
นายแพทย์ วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา มอบเครื่องดื่มแก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ในโอกาสร่วมสนับสนุนงานจัดเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการของส่วนงานจัดเก็บมูลฝอยและกิจกรรมพิเศษ ประจำปี 2557 พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านซึ่งทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างดีเสมอมา ณ รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700