ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


แนะแนวความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์
นพ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ ประธานองค์กรแพทย์และสูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยา จัดแนะแนวความรู้แก่กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ที่สนใจเข้าร่วมคลายความสงสัยในหัวข้อ“รวมมิตร คำถามยอดฮิต สำหรับคุณแม่ยุคใหม่” หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้ฝึกเทคนิคการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังคลอดบุตร โดย คุณกิติมา พัวพัฒนกุล ท่ามกลางบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นและสนุกสนาน งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ดูเม็กซ์มัม ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700