ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


Go Green for Health ครั้งที่ 26
โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดตลาดนัดสุขภาพ “Go Green for Health” อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการตลาดนัดสุขภาพ ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งครั้งนี้ก็มีบรรยากาศคึกคักเช่นเคยด้วยร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมาย
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700