ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาสร้างเกราะให้ต่อมลูกหมาก
น.พ.สุพิรักศ์ จิตประไพ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ร.พ.เจ้าพระยา (สูทขาวขวามือ) จัดกิจกรรม “สร้างเกราะ...พิชิตต่อมลูกหมากโต” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพของตนเอง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก น.พ.ยงยุทธ คงธนารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ (สูทขาวซ้ายมือ) พร้อมผู้สนใจเข้าร่วมงานมากมาย ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700