ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาทำบุญปีใหม่ 2558
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงานให้ราบรื่น สุขกายสุขใจสมปรารถนาตลอดไป ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหน้า รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700