ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาสนับสนุนวันเด็ก
นพ.วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์ ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยา และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558 ให้สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน โดยมี พ.ต.ต.กิตติกร ภุมรา สวป.สน.บางยี่ขัน เป็นตัวแทนนำทีมเข้ารับมอบในครั้งนี้ ณ สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 4 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700