ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


งานฉลองเทศาลขึ้นปีใหม่ รพ.เจ้าพระยา พ.ศ.2558
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 สนุกสนานไปด้วยกิจกรรมการแสดงมากมาย พร้อมรับรางวัลของขวัญปีใหม่กันถ้วนหน้า ณ สวนสุขภาพ รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700