ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ธรรมะเดลิเวอรี่สู่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร รพ.เจ้าพระยา ในโอกาสที่มาบรรยายเกี่ยวกับธรรมะในการทำงานอย่างมีความสุขให้กับเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700