ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ศูนย์เจ้าพระยา-จินตบุตรทำฝันให้เป็นจริง
รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ ผอ.ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร ยังคงคอนเซ็ป “เพราะฝันที่เป็นจริง..อาจเกิดขึ้นกับคุณได้” นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจัดบรรยายให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยาก” เพื่อช่วยเหลือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปปรึกษาปัญหาภาวะมีบุตรยากได้อย่างเต็มที่ ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา เมื่อเร็วๆ นี้
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700