ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยามอบทุนการศึกษา
รพ.เจ้าพระยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมอบทุนจากมูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ์, ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์, ศ.เกียรติคุณ นพ.สาโรจน์ วรรณพฤกษ์, คุณเอกชัย-คุณณัฐญา ไชยนุวัติ, บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, นพ.อดิศักดิ์-คุณอรพิน เจษฎานันท์ และ คุณสรศักดิ์-คุณฉวีวรรณ ลักษณกาญจน์ ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700