ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


สมทบทุนช่วยชาวญี่ปุ่น
น.พ.จำเริญ สรพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยา เป็นตัวแทนมอบเงิน 150,000 บาท ผ่านครอบครัวข่าว 3 เพื่อช่วยชาวญี่ปุ่นที่กำลังประสบความเดือนร้อน จากการจัดกิจกรรมสุขภาพวิ่งมินิมาราธอน 2011 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เมื่อเร็วๆนี้
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700