ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ผู้บริหาร รพ.บำรุงราษฎร์ เยี่ยมชมและดูงานด้าน FMS ที่ รพ.เจ้าพระยา
คณะผู้บริหารงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงานระบบ FMS ของทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาที่มีชื่อเสียงในระบบ FMS ที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700