ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาร่วมเดินเพื่อสุขภาพกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันหัวใจโลก
รพ.เจ้าพระยาร่วมเดินเพื่อสุขภาพกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันหัวใจโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั่วโลก เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีชีวิตยืนยาว หัวใจที่ดีและสุขภาพแข็งแรง โดยในปีนี้ได้จัดภายใต้แนวคิด “ดูแลสุขภาพหัวใจในทุกที่ ทุกเวลา” ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน เวลา 6.00 น. สวนหลวง ร.9
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700