ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาเปิดบ้านต้อนรับ"คลับมะแม แพะน้อย มีนา 58"
น.พ.นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเจ้าพระยา ฉลองครบรอบปีที่ 25 ของโรงพยาบาลฯ เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกที่น่ารักในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของกลุ่ม "คลับมะแม แพะน้อย มีนา 58" ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและน่ารักของทุกครอบครัว ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700