ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


"สุขภาพดี...ชีวิตดี 2016" ร่วมสนทนาเรื่อง "ไตวายภัยใกล้ตัว"
สุขภาพดี...ชีวิตดี 2016 ในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเรียนเชิญร่วมงาน "สุขภาพดี...ชีวิตดี 2016" ร่วมสนทนาเรื่อง "ไตวายภัยใกล้ตัว" โดย นายแพทย์วุทธินันท์ สุขโต (อายุรแพทย์โรคไต) และ คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดาราที่ได้ชื่อว่าดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700