ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


"วันความดันโลหิตโลก"
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดงานเนื่องในวันความดนโลหิตโลก "ร่างกายฟิต ความดันโลหิตเฟิร์ม" ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปและผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยเน้นการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตอนท้ายกิจกรรมมีการเสวนาและร่วมถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700