ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


"งานคลีนิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ"
คุณปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้รับเกียรติเป็นตัวแทนร่วมเปิดงาน "คลีนิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ภายในงานเป็นการบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นบนสถาทีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไทนอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "แก้ปวดด้วยเข็ม" โดยนายแพทย์ภาษิต ไทรงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฝังเข็ม และหัวข้อ "จัดการมะเร็งให้อยู่มือ" โดย นายแพทย์ยงยุทธ คงธนารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาและแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส) ไว้วางใจให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาเป็นอีกหนึ่งในโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700