ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


Chaophya Music in the park 11
งานดนตรีในสวน รพ.เจ้าพระยา พบกันในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 60 เวลา 16.00น. เป็นต้นไป ณ สวนสุขภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700