ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


กิจกรรมโรดโชว์ BE STRONG BE HEALTHY "โรคความดันโลหิตสูง เข้าใจรักษาง่าย"
กิจกรรมโรดโชว์ BE STRONG BE HEALTHY "โรคความดันโลหิตสูง เข้าใจรักษาง่าย"
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700