ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมงานแถลงข่าว Miss Tourism Queen Thailand 2017
โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวสาวงาม 25 สุดท้าย Miss Tourism Queen Thailand 2017
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700