ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


งานกิจกรรม “D-nee Mommy Academy”
โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับผลิตภัณฑ์ D-nee จัดกิจกรรม “D-nee Mommy Academy” ให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่สนใจเกี่ยวกับการให้นมลูก การอาบน้ำลูกน้อยแรกเกิด และการบริหารร่างกายคุณแม่ก่อนคลอด ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700