ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชุมชนใกล้เคียง "ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งโรคติดเชื้อ" ณ โรงเรียนอนุบาลบุษกร เขตบางกอกน้อย
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700