ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร นำทีมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา3 มกราคม 2561
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700