ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ภาบรรยากาศงาน “เตรียมความพร้อมต้อนรับลูก...สู่โลกกว้าง”
“ร.พ.เจ้าพระยาชวนแม่ตั้งครรภ์เตรียมคลอด” โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา “เตรียมความพร้อมต้อนรับลูก...สู่โลกกว้าง” รับฟังความรู้สุขภาพสำหรับแม่ตั้งครรภ์และร่วมฝึกการบริหารร่างกายผ่อนคลายก่อนคลอด ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม พลโท นายแพทย์โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา รับสมัครผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่แผนก Call Center โทร.02-433-5666, 02-433-8222
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700