ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“ชีวิตสมดุล ครอบครัวสมดุล กับ รพ.เด็กเจ้าพระยา”
น.พ.นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ ผู้อำนวยการแพทย์นอกเวลา ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ รักลูก@hospitals 2011 “ชีวิตสมดุล...ครอบครัวสมดุล” ซึ่งมี พ.ญ.หัทยา ดำรงค์ผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รพ.เด็กเจ้าพระยา(นอกเวลา) และ น.พ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ เป็นวิทยากรบรรยายร่วม ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700